Dotacje z WFOŚIGW

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

fw 52 j2irs

Lista zadań dofinansowanych ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2019r.

 

          1.Czynna ochrona przyrody w  parkach krajobrazowych województwa łódzkiego. Umowa dotacji nr 635/OP/D/2019 z dnia 9.12.2019r. Całkowity koszt zadania wynósł 16.824 zł, z czego kwota 13.324,00 zł stanowiła dotację z WFOŚiGW w Łodzi.

 

Lista zadań dofinansowanych ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2020r.

  1. .Poznajemy łódzkie parki krajobrazowe - wydanie publikacji przyrodniczo-turystycznych Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa ŁódzkiegoUmowa dotacji nr 611/EE/D/2020 z dnia 7.12.2020r. Całkowity koszt zadania wyniósł 191.012,85 zł, z czego kwota 168.700,00 zł stanowiła dotację z WFOŚiGW w Łodzi.

 

Lista zadań dofinansowanych ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2021r.

  1. Eliminacje wojewódzkie XX edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski i przeprowadzenie finału okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Umowa dotacji nr 128/EE/D/2021 z dnia 10.06.2021r.. Całkowity koszt zadania wynosi 16.517,52 zł, z czego kwota 14.550 zł stanowi dotacje z WFOŚiGW w Łodzi.
  2. Czynna ochrona przyrody w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - Pielęgnujemy drzewa i troszczymy sie o ich mieszkańców. Umowa dotacji nr 286/OP/D/2021 z dnia 7.09.2021r. Całkowity koszt zadania wyniósł 13.021,00 zł, z czego kwota 9.521,00 zł stanowiła dotacje z WFOŚiGW w Łodzi.

 

Lista zadań dofinansowanych ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2022r.

  1. Eliminacje wojewódzkie XXI edycji ponadregionalnego konkursu Poznajemy parki krajobrazowe Polski i finał okręgowy XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Umowa dotacji nr 382/EE/D/2022 z dnia 2.09.2022r. Koszt całkiwity zadania wyniósł 17.033,98, zł, z czego kwota 15.287,98 zł stanowiło dotacje z WFOŚiGW w Łodzi.
  2. Ptaki parków krajobrazowych województwa łódzkiego w wydawnictwach przyrodniczo-turystycznych. Umowa dotacji nr 874/EE/D/2022 z dnia 9.12.2022r. Koszt całkowity zadania wynosi 205.864,50 zł, z czego kwota 182.500,00 zł stanowi dotację z WFOŚiGW w Łodzi.

 

Lista zadań dofinansowanych ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2023r.

  1. Działamy czynnie dla przyrody w Parkach Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Umowa dotacji nr 38/OP/D/2023 z dnia 10.02.2023r. Koszt całkowity zadania wynosi 49.000 zł, z czego kwota 44.000 zł stanowi dotację z WFOŚiGW w Łodzi.

 

www.zainwestujwekologie.pl

docDotacje z lat 2011-201339.5 KB

docDotacje z 2014r.113.5 KB

docDotacje z 2015r.113.5 KB

docDotacje z 2016r.113.5 KB

docDotacje_z_2017r.doc116 KB

Dotacje z 2018r.docx104.34 KB

docxDotacje z 2019r.106.82 KB