Jest to drugi co do wielkości kompleks leśny na terenie PKWŁ, w znacznej części przekształcony przez gospodarkę leśną. Jedyne, stosunkowo jeszcze naturalne, płaty roślinności pozostały wzdłuż rzeki Mrożycy. Idąc szlakiem możemy obserwować pięknie wykształconą dolinę leśnego strumienia z licznymi meandrami oraz starorzeczami z bujną roślinnością i ciekawą fauną. Właśnie dzięki tym elementom rzeki są w stanie uruchamiać naturalne procesy samooczyszczania i radzić sobie nawet z bardzo dużą ilością ścieków.

Poćwiardówka - Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich z I wojny światowej. Położony jest przy drodze lokalnej Niesułków - Kołacin na skraju lasu. Cmentarz został założony w latach 1914-1918 na planie prostokąta o pow. 1,25 ha. Układ alei jest nieczytelny, pozostał jedynie ślad alei głównej oraz dość dobrze zachowany obelisk przy jej końcu. Po prawej stronie głównej alei widoczne są rzędy płyt nagrobnych ze słabo zachowanymi inskrypcjami.