Mrożyca

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Mrożyca jest lewym dopływem Mrogi i drugą co do wielkości rzeką Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jej źródła znajdują się na południowo-zachodnich przedmieściach Brzezin. Po przepłynięciu blisko 30 km Mrożyca uchodzi do Mrogi na terenie Głowna (w północnej części miasta).

Charakter Mrożycy jest zbliżony do Moszczenicy. Rzeczka malowniczo meandruje wśród urozmaiconego krajobrazu. Do głęboko wciętej doliny rzecznej (różnice wysokości sięgają 35-45 m) uchodzą parowy i niecki denudacyjne. O wybitnych walorach krajobrazu decydują też liczne źródła, naturalna roślinność (łąki, ziołorośla, różne typy lasów) oraz żyjące tu unikalne gatunki zwierząt (np. zimorodek).

W środkowej części biegu dolina Mrożycy została przekształcona w wyniku działalności człowieka. W okolicach Niesułkowa zbudowano kilka stawów rybnych oraz młyn wodny. Nie zburzyło to jednak naturalnej harmonii krajobrazu. Obecnie ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe rzeki, został utworzony w okolicach Tadzina zespół przyrodniczo-krajobrazowy Górna Mrożyca. Następny ma zostać w przyszłości utworzony w okolicach Niesułkowa.

Najważniejszym dopływem Mrożycy jest rzeczka Grzmiąca z Kamienną ("Ciekiem Mineralnym").

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button