W dawnych dokumentach wieś występuje jako Moskyew (Moskiew). Terminem mosk-y określano wtedy miejsca wilgotne. Pierwsza pisana wzmianka o osadzie nosi datę 1418 r. W 2. poł. XVI w. właścicielką wsi była Barbara Skoszewska.

Inne źródła wiążą powstanie Moskwy z czasami znacznie późniejszymi. Wieś miał założyć na początku XVII w. Konstanty Plichta, uczestnik wyprawy moskiewskiej. Stała się ona siedzibą rodową Plichtów. Dopiero po spaleniu dworu w końcu XVIII w. Plichtowie przenieśli się do oddalonych o kilka kilometrów Byszew. W późniejszych czasach położenie nieco na uboczu, z dala od „drogi bitej z Brzezin do Łodzi’ nie sprzyjało rozwojowi miejscowości.