Klęk

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Park podworski w Klęku położony jest na południe od drogi Stryków-Zgierz, na północno-wschodnim skraju lasu łagiewnickiego. Pierwsze wzmianki na temat miejscowości pochodzą z drugiej połowy XIVw. W XVIw. była to własność W. Bełdowskiego. Pałac (obecnie nieistniejący) powstał w pierwszej połowie XXw. Od momentu powstania często zmieniał właścicieli, aby w końcu przejść w posiadanie łódzkiej rodziny przemysłowców Hertzów. Z zachowanych fotografii wynika, iż był to jeden z najokazalszych pałaców w rejonie Łodzi.

W dobrym stanie zachowany jest park podworski o pow. ok. 5ha. Główna aleja parku w południowej części skręca do ruin pałacu. Wśród drzewostanu parkowego dominują cztery dęby o okazałych formach, jawor i lipa drobnolistna. Są to pomniki przyrody. Drzewa te mają ponad 200 lat. Ponadto na uwagę zasługują okazy takich gatunków jak limba, egzotyczna jodła, wiąz górski.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button