Cmentarz w Budach Grabskich

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Cmentarz wojenny (nr 5 na mapie)

LOKALIZACJA: Budy Grabskie przy rzece Rokicie

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE: 52o00’00’’N   20o13’44’’E

POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE: Gmina Skierniewice, powiat skierniewicki

Data inwentaryzacji: 2014 r.

Data przeglądu/aktualizacji: 2021 r.

Opis stanu faktycznego:

Cmentarz wojenny z wyraźnie wydzielonymi dwiema długimi kwaterami mogił ziemnych po stronie północnej i południowej. Centralnie duża mogiła - kurhan. Całość otoczona wałami ziemnymi z wyraźnie zarysowanym kształtem na planie krzyża maltańskiego. Wał od strony północnej o wysokości 1,8 m, przylegający do skarpy cieku wodnego, pozostałe wały w wysokości 0,7 m. Wał od strony wejściowej – zachodniej z wejściem o szerokości 2 m. Cmentarz zadbany, porośnięty drzewami w różnym wieku (sosny, dęby). W runie – obfita konwalia majowa.  

Mogiły o wysokości ok. 0,7 m:

- dwie o wymiarach 4 m x 20 m,

- jedna (centralna) o wymiarach 17 m x 20 m.

W centralnej części dużej mogiły od strony wschodniej głaz narzutowy na betonowej podmurówce z czarną tablicą informacyjną o treści: „Cmentarz wojenny żołnierzy poległych w pierwszej wojnie światowej 1914 - 1918. Obok symetrycznie w odległości 4 metrów od głazu w kierunku północnym prosty współczesny, krzyż rzymskokatolicki, metalowy, rurkowy w kombinacji z prętami, osadzony bezpośrednio w mogile. W odległości 4 m od głazu w kierunku południowym prosty współczesny krzyż prawosławny, metalowy, rurkowy w kombinacji z prętami, osadzony bezpośrednio w mogile.  W odległości 6 m od wejścia krzyż betonowy, rzymskokatolicki, współczesny osadzony w gruncie. U podstawy krzyża betonowa tablica z wytłoczonym przez p. Lewandowskiego napisem: „Cmentarz  z wojny 1914-15  koło PTTK”.

W roku 2015 - uroczysty pochówek szczątków pięciu żołnierzy rosyjskich, ekshumowanych podczas robót ziemnych przy budowie ronda w Bolimowie. W miejscu tego pochówku – tabliczka informacyjna.

Oprac. na podstawie informacji J. Słupskiego.

Cmentarz często odwiedzany przez turystów. Objęty corocznymi pracami porządkowymi wykonywanymi przez Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

 1. IMG 20221201 120857Budy Grabskie przy Rokicie SP 3  2. IMG 20221201 120857Budy Grabskie przy Rokicie SP

Ogólny widok cmentarza od strony wejścia. Rok 2022. Fot. S. Pytliński.

Krzyż i tablica z napisem przy wejściu na cmentarz (prawa strona) wykonane
przez Seweryna Lewandowskiego. Rok. 2022. Fot. S. Pytliński.

3. IMG 20221201 120857Budy Grabskie przy Rokicie SP 4. IMG 20221201 120857Budy Grabskie przy Rokicie SP

Tablica w głębi cmentarza. Rok. 2022. Fot. S. Pytliński.

Krzyż prawosławny. Rok. 2022. Fot. S. Pytliński.

 

                                  

Uroczystości 6 listopada 2015 r. Fot. S. Pytliński.

Uroczystości 6 listopada 2015 r. Fot. S. Pytliński.

                9 . IMG 20221201 120857Budy Grabskie przy Rokicie SP

Uroczystości 6 listopada 2015 r. Fot. S. Pytliński.

Tabliczka pamiątkowa. Fot. S. Pytliński.