Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Ostatnia sobota (18.11.2023r.) była świetną okazją do wzięcia udziału w spotkaniu edukacyjnym poświęconemu obcym i inwazyjnym gatunkom owadów, które możemy spotkać wokół nas. Prelegentami podczas spotkania byli Radomir Jaskuła (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego/Fundacja Biodiversitatis) i Kinga Nowak (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego). Nasi Goście, a byli to zarówno dorośli jak i młodzież ze Skierniewic i okolic, mieli szansę dowiedzieć się m.in.:

- co to jest gatunek obcy i czym jest inwazyjny gatunek obcy (IGO),

- jakie akty prawne regulują postępowanie z gatunkami obcymi i inwazyjnymi w Polsce oraz jakie obowiązki i zakazy z nimi związane ciążą na każdym obywatelu,

- jaki negatywny wpływ wywierają gatunki obce (w tym owady) na rodzimą przyrodę czy gospodarkę człowieka (m.in. rolnictwo, leśnictwo),

- jak wiele gatunków owadów i w jaki sposób zostało do nas zawleczonych,

- z których kontynentów przybyło do nas najwięcej "obcych",

- czy i w jaki sposób możemy dbać w życiu codziennym o to, by nie wspierać dalszego rozprzestrzeniania się gatunków, które już do nas trafiły. 

W sobotę, 11 listopada 2023 roku, w Ośrodku Turystyki Kajakowej „Sosenka” po raz trzynasty zebrali się członkowie PTTK, kajakarze, turyści, pracownicy Oddziału Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i osoby z Parkiem tym zaprzyjaźnione, aby uczcić rocznicę odzyskania niepodległości.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w XXIII edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Tegoroczne hasło edycji Konkursu brzmi „Ssaki Polski”.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a uczestniczą w nim uczniowie klas: V, VI, VII i VIII szkół podstawowych z obszaru gmin, na terenie których znajdują się parki krajobrazowe i ich otuliny, z wyjątkiem miast wojewódzkich. Celem konkursu jest m.in. zdobywanie oraz pogłębianie wiedzy o parkach krajobrazowych Polski; poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska; motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu; doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków zwierząt (ssaków Polski); rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody, a przede wszystkim wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej wśród uczniów. Konkurs składa się z dwóch części wojewódzkiej i ogólnokrajowej. Część wojewódzka obejmuje cztery etapy, a etap piąty jest finałem ogólnopolskim.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja „Biodiversitatis” oraz Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Skierniewicach zapraszają 18 listopada 2023 roku o godz. 10:00 na wydarzenie edukacyjne „Obce owady wokół nas”. Odbędzie się ono w Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach (ul. Tetmajera 7, 96-100 Skierniewice).

Za nami 2 intensywne dni edukacyjne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bolimowie. 25 i 26 października 2023 roku, w ramach programu „Biblioteka – bliżej Ciebie!”, zrealizowaliśmy warsztaty dla uczniów klas I-III ze szkół z terenu miasta i gminy Bolimów. Tematem przewodnim zajęć były pszczoły – zarówno miodne jak i niemiodne.

W ramach spotkań odbyły się:

- warsztaty pszczelarskie w oparciu o książkę Piotra Sochy „Pszczoły”,

- zwiedzanie wystawy „Pszczoły” Wydawnictwa „Dwie Siostry”,

- degustacje naturalnych miodów z pasieki,

- prelekcje o dzikich i samotnych pszczołach,

- warsztaty z tworzenia domków dla owadów z wykorzystaniem naturalnych materiałów, takich jak drewno i trzcina,

- warsztaty z tworzenia eko-torby z motywem pszczoły.

 W sobotę, 14 października 2023 r. w Ośrodku Turystyki Kajakowej „Sosenka” odbyła się skromna uroczystość podsumowująca 20 lat działalności Oddziału PTTK „Szaniec”, któremu „Sosenka” – położona nad Rawką, pośród Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - była bazą i przytuliskiem.

11 października 2023 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach odbył się wykład pracownika Oddziału Bolimowskiego Parku Krajobrazowego – Kingi Nowak – dla Uniwersytetu III Wieku ze Skierniewic. Tematem spotkania, w którym wzięło udział około 200 osób, były budki lęgowe i ich mieszkańcy. Omówione zostały poszczególne rodzaje budek, zasady ich prawidłowego wykonania oraz gatunki zwierząt zamieszkujących poszczególne typy budek. Zwrócono również uwagę na potrzebę wieszania budek w środowisku przekształconym przez człowieka oraz ich konserwacji i czyszczenia.
W celu lepszego przyswojenia tematu, uczestnicy mieli możliwość zobaczenia na żywo przykładowych rodzajów budek lęgowych oraz modeli ptaków zamieszkujących każde z nich. Na koniec spotkania nie zabrakło wielu pytań oraz mini konkursu wiedzy o ptakach.

9 i 10 października 2023 roku świętowaliśmy Dzień Drzewa z młodym pokoleniem. Była to znakomita okazja do wyjścia w teren, obserwacji przyrodniczych, nauki w praktyce, wzbudzenia poczucia odpowiedzialności za środowisko, aktywnego odpoczynku i miłego spędzenia czasu wśród rówieśników.

Sprzątanie rez. Rawka odbyło się w dniu 07.10.2023 r. W akcji wzięło udział 28 wolontariuszy, a w tym 9 kajakarzy i 19 osób zbierających odpady z brzegów.

Akcję wsparły: OTK „Sosenka” w Rudzie, Okręg PZW w Sk-cach, Urząd Gminy Sk-ce, RDOŚ w Łodzi, Kancelaria Ubezpieczeniowo-Kredytowa DF Sp. z o.o. Sk-ce, Eko-Region Oddział w Skierniewicach, PGW WP Zlewnia w Łowiczu,

Osoby biorące czynny udział w akcji to: nieformalna grupa kajakowa z Łowicza, członkowie Koła Kajakowego PTTK „Sosenka”, pracownicy RDOŚ w Łodzi, grupa z Zakładu Wychowawczego w Studzieńcu, przedstawiciel Klubu Kajakowego „Albatros” z Łodzi, Wójt Gminy Skierniewice, osoby które zgłosiły się spontanicznie w dniu akcji, oraz pracownicy Oddziału Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego informuje, iż wspólnie z OTK „Sosenka” w Rudzie, organizuje w dniu 07.10.2023 r. akcję sprzątania rezerwatu Rawka.

             W akcji udział biorą piesi wolontariusze i doświadczeni kajakarze. Zaangażowane finansowo instytucje i firmy to: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, Zarząd Okręgu PZW w Skierniewicach, Urząd Gminy Skierniewice, Kancelaria Ubezpieczeniowo-Kredytowa DF spółka z o.o. ze Skierniewic, Eko-Region ze Skierniewic, Wody Polskie Nadzór Wodny Skierniewice. Osobowo wspierają akcję: kluby kajakowe ze Skierniewic, Łodzi i Łowicza, a także niezrzeszone osoby i grupy ze Skierniewic i okolic. Planowane jest uprzątnięcie rzeki na odcinku: Suliszew – zalew w Joachimowie Mogiłach.

Zbiórka uczestników nastąpi w dniu 7 października br. o godz. 9.30 na terenie Ośrodka „Sosenka” w Rudzie nr 30. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tym przedsięwzięciu. Telefon kontaktowy do organizatora: 608 376 919 (Jerzy Sadzewicz). Po zakończeniu akcji planowany jest posiłek regeneracyjny.