Dostawa samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Sygn. post. ZPKWŁ.271.3.2020

Dodatkowe informacje:

Data ogłoszenia: 16.07.2020 r.

Termin składania ofert:
24.07.2020 r. do godz. 10:00
29.07.2020 r do godz. 10:00

pdfOgłoszenie o zamówieniu

pdfOIWZ

zipZałączniki do OIWZ

pdfWyjaśnienie treści OIWZ 20.07.2020

pdfWyjaśnienia i zmiana treści OIWZ z 23.07.2020 r.

pdfInformacja z otwarcia ofert

pdfZawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf275.34 KB