Międzynarodowy Dzień Ziemi – 22.04.2024

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

   Święto naszej planety jest obchodzone 22 kwietnia i ma przypominać wszystkim o tym, jak ważne jest promowanie postaw proekologicznych i ochrona środowiska. Pierwszy w historii Dzień Ziemi obył się w 1970 roku. Do jego organizacji przyczyniły się wydarzenia, które miały miejsce na początku 1969 roku, kiedy nieopodal plaży znajdującej się w Santa Barbara w Kalifornii doszło do wycieku ropy w skutek czego zginęło kilka tysięcy zwierząt.

Dzień Ziemi

Jedną z osób, która obserwowała tamte wydarzenia oraz jego skutki był Gaylord Nelson, ówczesny senator stanu Wisconsin. Katastrofa ekologiczna i jej konsekwencje wywarły na nim tak wielki wpływ, że postanowił zorganizować Międzynarodowy Dzień Ziemi, zwracając uwagę na problem ekologii i konieczność ochrony środowiska. W 1970 roku, krótko po pierwszym Dniu Ziemi, powołano Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska. Dzięki temu zostały podpisane akty prawne, które pozwoliły na ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i ptaków.

Hasło przewodnie Dnia Ziemi 2024 to – Planeta vs. Plastik.

   Plastik to jeden z najważniejszych problemów środowiskowych XXI wieku. Rocznie na świecie produkuje się go już ponad 450 milionów ton, a jeszcze w latach 50 XX w. było 2 miliony ton. W skali świata tylko 9% poddawane jest recyklingowi. Pozostała część - 49% trafia na wysypiska śmieci, 19% poprzez spalanie trafia do odzysku energii, 22% jest zwykle źle zarządzana co oznacza,  że ląduje w morzach, oceanach lub środowisku naturalnym. Sytuacja zagospodarowania odpadów plastikowych w Europie kształtuje się trochę lepiej, i tak recyklingowi podawane jest około 33 % plastiku, składowanie to 25%, a odzysk energii to 43%. Polska utrzymuje się na poziomie średniej UE.

Zanieczyszczenia plastikiem mają negatywny wpływ na środowisko naturalne, życie ludzi i zwierząt. Plastikowe odpady zaśmiecają plaże, brzegi rzek, rzeki, wody mórz i oceanów. Mikroplastik przedostaje się do łańcucha pokarmowego nas wszystkich. Problem jest coraz większy i aby go rozwiązać, należy podjąć szereg działań: zmniejszyć produkcję plastiku, zwiększyć recykling i poprawić zarządzanie plastikowymi odpadami. Postarajmy się więc wybierać produkty     z recyklingu, unikać jednorazowych plastikowych opakowań i należycie segregować śmieci.

Opr. zdj. DWB