Światowy Dzień Żywności – 16.10.2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

     16 października obchodzony jest Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem. Święto ma przeciwdziałać marnowaniu żywności na skalę globalną i przypominać opinii publicznej o problemach żywnościowych, z jakimi nie radzą sobie kraje biedniejsze.

 Obraz0981

   Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem ustanowiony został w roku 1979 przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 16 października nie jest datą przypadkową – obchody przypadają bowiem w rocznicę utworzenia FAO w 1945 roku. Według PAH za obecny stan odpowiadają „wadliwy globalny system żywnościowy, kryzysy gospodarcze oraz niepokojące zmiany klimatyczne”. Do niedawna liczba głodujących spadała, teraz obserwujemy proces odwrotny, a rosnąca populacja oznacza, że nakarmienie ludności świata będzie coraz trudniejsze. Jeśli już dziś nie zaczniemy zmieniać sposobu, w jaki wytwarzamy i rozdzielamy żywność, spirala rosnących cen oraz niekończące się lokalne kryzysy gospodarcze mogą jedynie pogłębić ten problem.

   Dlatego do głównych założeń Światowego Dnia Żywności i Walki z Głodem należą m.in. poszerzenie gospodarczej i technicznej współpracy między krajami rozwijającymi się, podniesienie świadomości społecznej na temat problemu głodu na świecie, wspieranie transferu technologii do krajów rozwijających się i wzmocnienie międzynarodowej i narodowej solidarności w walce ze zjawiskiem głodu, niedożywienia i ubóstwa oraz zwrócenie uwagę na osiągnięcia w dziedzinie żywności i rozwoju rolnictwa.

Opr.DWB