Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Zapraszamy na rajd rowerowy „Śladami Oddziału majora Hubala” w dniu 19 kwietnia 2024 roku w Spalskim Parku Krajobrazowym. Start o godzinie 9.00 przy szkole podstawowej w Poświetnym (Powiat Opoczyński, Gmina Poświętne).
Podczas rajdu przewidziany jest darmowy poczęstunek dla uczestników, liczne prelekcje i pogadanki.

Zostaliśmy zaproszeni do współorganizowania konkursu " Zielona Architektura Zdrowia". Serdecznie zapraszamy do udziału. Nabór zgłoszeń trwa do 23 kwietnia 2024 r.

3 kwietnia w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach odbyło się seminarium „Pszczoły – ważni zapylacze”, którego współorganizatorem był Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego.

Pod koniec marca przeprowadzono monitoringową kontrolę zasiedlenia specjalnych skrzynek dla nietoperzy. Na obszarze leśnictw: Dąbrowa, Korzeń oraz Rychłocice (Nadleśnictwo Złoczew) skontrolowano (bez otwierania) w sumie ponad 120 drewnianych skrzynek szczelinowych, typu Issel i Stratmann. Część nietoperzowych schronień rozwieszono wcześniej w ramach ochrony czynnej tych latających ssaków i współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z Nadleśnictwem Złoczew. Mimo wczesnego terminu obserwowano już dużą liczbę nietoperzy reprezentujących 6 gatunków. W większości sztucznych kryjówek obserwowano pojedyncze nietoperze, ale zdarzały się również zgrupowania liczące od kilku do nawet kilkunastu osobników. Opisy znajdują się pod poszczególnymi zdjęciami, choć nie udało się zadowalająco dobrze sfotografować karlika większego Pipistrellus nathusii. Prócz nietoperzy dokonano wielu innych obserwacji na terenie Parku. Obserwacje nietoperzy (zwierząt chronionych) przeprowadzono na podstawie zezwolenia RDOŚ w Łodzi.

       W dniach 1-7 kwietnia 2024 w całej Polsce jest obchodzony Tydzień Czystości Wód. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia rzek, jezior i mórz, jak i podkreślenie potrzeby lepszego zarządzania gospodarką wodną i dbania o środowisko wodne poprzez edukację.

Katedra Badania Bioróżnorodności Biologicznej, Dydaktyki, Bioedukacji z Łódzką Grupą Lokalną Ogólnopolskiego Towarzystwa Ptaków na Wydziale Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowały 23 marca br. XXVIII Zjazd Ornitologów Ziemi Łódzkiej. Jest to coroczne spotkanie będące podsumowaniem obserwacji ornitologicznych w regionie łódzkim, skupiającym przede wszystkim miłośników ptaków.

Wesołych Świąt Wielkanocnych! Niech ten czas będzie pełen wiosennej energii i radości życia!

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Bolimowskiego Parku Krajobrazowego serdecznie zapraszają do udziału w konkursie "Na Ratunek Ziemi". Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII skierniewickich szkół podstawowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie plakatu „Ziemia – zielona planeta” i przyniesienie jej do biblioteki do 13 kwietnia 2024 r.  

Plakat powinien być wykonany w formacie minimum A3 (może być większy) dowolną techniką (wykluczamy użycie plastiku).

Wiosenne porządki w Bolimowskim Parku Krajobrazowym

W dniu 21 marca 2024 r. pracownicy Oddziału Bolimowskiego Parku Krajobrazowego wraz z przedstawicielami Fundacji Kwietna posprzątali fragment zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Nieborów” (będącego jednocześnie zabytkiem pn. „Nieborowskie Pole”) oraz ul. Chyleniecką przecinającą ten obszar. Jak widać na załączonych zdjęciach pracy było dużo.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Fundacji Kwietna za udział i pomoc.

Bardzo dziękujemy również Wójtowi Gminy Nieborów za odebranie odpadów.